Stori hyfryd am ddyn a gerddodd o Gaerdydd i Aberystwyth ar lwybrau Araf

Mae cymaint i’w fwynhau yn y stori hon am ddyn a gymerodd wythnos i gerdded o Gaerdydd i Aberystwyth ar hyd llwybrau ‘Arafwch’.