Parc Cenedlaethol Dinas Caerdydd yn cytuno â Natural England; creu gerddi llifogydd!

Mae’r erthygl hon yn y Guardian yn rhoi cyngor defnyddiol i arddwyr; caniatáu i rannau o’ch gardd ddod yn ‘gerddi llifogydd’, gan groesawu natur i mewn iddynt.

Mae’n rhywbeth rydw i wedi’i wneud, gan gynnwys glaw a dŵr llwyd mewn pwll - hapus iawn i helpu i gynghori pobl yng Nghaerdydd ar sut wnes i ei reoli!